Licówki porcelanowe

LICÓWKI WARSZAWA

Najgłupszą rzeczą jaką człowiek może zrobić to zrezygnować z marzenia.

Margaret Thatcher

Licówki porcelanowe

Licówki porcelanowe, zwane też pełnoceramicznymi uzupełnieniami estetycznymi to obecnie najbardziej zaawansowana forma rekonstrukcji estetycznych uzębienia. Mogą być wykonywane zarówno w górnym jak i dolnym odcinku uzębienia. Pozwalają na uzyskanie pięknych, równych i jasnych zębów, które dodatkowo są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z klasycznym kompozytem, a ich trwałość szacuje się na ok. 15 lat.

Po tym okresie, ze względu na nieodwracalny proces starzenia dziąseł oraz zmniejszenie siły połączenia, może zaistnieć konieczność wymiany na nowe.

Klasyczna licówka jest cienką płytką z wysokoestetycznej porcelany dentystycznej obejmującą przednią powierzchnię korony zęba. Grubość jej waha się od 0,4 do 1,5 mm przez co jest to metoda znacznie mniej inwazyjna w porównaniu z koronami porcelanowymi.

Licówki – warunki wykonania

Warunkiem wykonania tego typu uzupełnienia jest prawidłowa higiena, ustabilizowane warunki zgryzowe i niewielki stopień zniszczenia zęba.

W przypadku rozległych ubytków wskazane jest wykonanie korony, gdyż licówka sama w sobie jest uzupełnieniem bardzo delikatnym i dopiero zamocowana na stabilnym podłożu staje się niezwykle mocnym uzupełnieniem o najwyższych walorach estetycznych.

Dzięki technice wielowarstwowego napalania możliwe jest uzyskanie naturalnej przezierności i głębi struktury porcelany, co dodatkowo upodabnia powierzchnię porcelany do naturalnej powierzchni szkliwa. Licówki ze względu na swoje właściwości fotooptyczne bardzo dobrze integrują się z powierzchnią zęba. Proces szlifowania szkliwa jest dzięki temu ograniczony do minimum.

Licówki – wskazania:

Wskazaniem do licówek są np.:

  • różnego typu nieprawidłowości w budowie mikro i makroskopowej szkliwa zęba,
  • nieprawidłowości kształtu zębów,
  • średnio nasilone przebarwienia, nie dające się usunąć przy pomocy wybielania,
  • rozległe ubytki przyszyjkowe,
  • starte brzegi sieczne.

Klasyczny przebieg leczenia składa się z czterech wizyt.

1. Na pierwszej wizycie lekarz przeprowadza wywiad, wykonuje szczegółowe badanie stomatologiczne, ocenia estetykę uzębienia, wypytuje o oczekiwania pacjenta. Wykonywana jest również dokładna dokumentacja fotograficzna i wyciski do modeli gipsowych.

2. Po wykonaniu i akceptacji zaproponowanego kształtu zębów z wizualizacji komputerowej technik wykonuje woskowy model licówek, z którego na kolejnej wizycie wykonywana jest praca próbna służąca ocenie estetyki, fonetyki i funkcji.

3. Jeśli próby wypadną pomyślnie na trzeciej wizycie zęby pacjenta są delikatnie i wybiórczo szlifowane, pobiera się wyciski oraz wykonuje licówki tymczasowe.

4. Ostatnia, czwarta wizyta finalizuje proces – gotowe licówki porcelanowe przyklejane są do zębów Pacjenta.