Kortykotomia

Kortykotomia

Jest skuteczną metodą wspomagania leczenia ortodontycznego u pacjentów dorosłych. Zabieg ten znacznie skraca czas noszenia aparatu ortodontycznego, nawet do 1/4 czasu przewidzianego na leczenie konwencjonalne. Warto pamiętać, że chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego pomaga w przyspieszeniu ruchów zębów do ustawienia ich prawidłowo w łuku zębowym. Faktem natomiast jest, że czasami ta technika jest nieodzowna aby uzyskać najlepsze rezultaty prawidłowego zgryzu i uśmiechu. Jednak należy pamiętać, że to Lekarz ortodonta ustala najlepszy plan leczenia dla Pacjenta.

Zabieg kortykotomii polega na selektywnej – linijnej bądź punktowej – dekortykacji tkanki kostnej otaczającej zęby, wywołując stan przejściowej osteopenii, co wiąże się ze zmniejszeniem oporu warstwy korowej kości dla zębów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Zabieg ten jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, jest lekki, nie wiąże się z nasilonym bólem. Czas zabiegu około 40 minut. Jak Pacjenci opisują: „ Nie ma się czego obawiać”.