Ortodoncja

To może Cię zainteresować:

ORTODONTA WARSZAWA – KONSULTACJA ORTODONTYCZNA

Przede wszystkim rozmowa z pacjentem

Podczas pierwszej wizyty ortodonta stwierdza czy istnieje potrzeba leczenia ortodontycznego oraz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem, w celu jak najpełniejszego zrozumienia przyczyn zgłoszenia się na wizytę oraz zapoznania się z oczekiwaniami pacjenta. Pozwoli to na opracowanie indywidualnego planu leczenia, będącego wstępem do osiągnięcia wyników satysfakcjonujących obie strony.

Kolejnymi składowymi procesu diagnostycznego niezbędnymi do zaplanowania leczenia są:

  • szczegółowe badanie zgryzu oraz czynności mięśni,
  • pobranie wycisków do gipsowych modeli diagnostycznych uzębienia.
  • zdjęcia fotograficzne uzębienia, dołączane następnie do dokumentacji cyfrowej pacjenta.
  • Badania RTG (zdjęcie pantomograficzne i telerentgenowskie boczne czaszki) – pacjent może je wykonać na miejscu w pracowni RTG w Elektoralna Dental Clinic.

PRZEDSTAWIENIE PLANU LECZENIA

Podczas drugiej wizyty omawiane są z pacjentem wyniki badań, przeprowadzonej analizy zgryzu, warunków kostnych, profilu twarzy oraz przedstawienie indywidualnego planu leczenia. Po jego zaakceptowaniu przez pacjenta, wspólnie z ortodontą ustalany zostaje termin rozpoczęcia właściwego leczenia.

ROZPOCZĘCIE WŁAŚCIWEGO LECZENIA

Właściwy etap leczenia rozpoczyna się, w zależności od rodzaju zaplanowanego leczenia, wydaniem pacjentowi aparatu ruchomego lub założenie aparatu stałego. Są to zabiegi bezbolesne. Następnie ortodonta przedstawia pacjentowi wszelkie wskazania i konieczne porady w formie ustnej i pisemnej.

Do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego niezbędne jest, aby zęby były wyleczone, bez osadu i kamienia nazębnego, a dziąsła bez oznak stanu zapalnego.

Pacjent kliniki Elektoralna Dental Clinic trafia pod kompleksową opiekę stomatologiczną, w przypadku konieczności dodatkowych czynności przygotowujących uzębienie do założenia aparatu stałego, zostanie profesjonalnie przez nie przeprowadzony aż do momentu rozpoczęcia właściwego procesu leczenia!

WIZYTY KONTROLNE

Wizyty kontrolne odbywają się z różną częstotliwością, w zależności od zastosowanej metody leczenia, jego fazy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta:

  • aparaty ruchome – co 2-4 miesiące
  • aparaty stałe – co 4-10 tygodni.

Celem tych obligatoryjnych wizyt jest efektywna kontrola przebiegu leczenia oraz aktywacja aparatów.

Leczenie aparatami stałymi trwa średnio 18-24 miesiące. Przede wszystkim zależy to od systemu aparatu ortodontycznego oraz stopnia nasilenie wady zgryzu u Pacjenta.

FAZA RETENCJI

To już ostatni, ale niezwykle ważny etap leczenia – faza retencyjna ma na celu stabilizację osiągniętych wyników i zapobiegnięcie nawrotowi wady.

  • W przypadku leczenia aparatem ruchomym, funkcję aparatu retencyjnego spełnia dotychczas użytkowany aparat ortodontyczny bez aktywowania.
  • W sytuacji leczenia aparatem stałym, po zdjęciu aparatu, do wewnętrznej, językowej powierzchni zębów przednich dolnych przyklejany jest cieniutki drucik (w niektórych przypadkach także do zębów górnych). Pacjent otrzymuje ponadto zdejmowaną, akrylową płytkę retencyjną lub przezroczystą nakładkę na zęby górne.

W fazie retencji obowiązują bezpłatne wizyty kontrolne według wytycznych lekarza prowadzącego.