Zdjęcia telerentgenowskie

RTG cefalomteryczny (zdjęcia rtg cefalometryczne zębów tzw. rentgen cefalometryczny, tele boczne czaszki) są to zdjęcia rentgenowskie głowy, mające szczególne zastosowanie w diagnostyce ortodontycznej. Szczegółowa analiza tych zdjęć pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki pacjenta, i jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wady zgryzu oraz zaplanowania leczenia. Porównanie badań wykonanych przed leczeniem i po jego zakończeniu pozwala na ocenę wyników leczenia (patrz ->ortodoncja).