Implanty w kilku krokach

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE 

KONSULTACJA WSTĘPNA

Istotną sprawą dla całego procesu leczenia implantologicznego są oczekiwania Pacjenta, co do jego efektów protetycznych  i kosmetycznych. Często uzyskanie optymalnych wyników leczenia implantologicznego wymaga przeprowadzenia dodatkowych zabiegów, takich jak odbudowa kości czy tkanek miękkich, a nawet leczenie ortodontyczne. Rozmowa wstępna z Pacjentem pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania dotyczące przebiegu leczenia. Przybliżany jest też czas trwania leczenia oraz koszty. Podczas konsultacji  lekarz informuje Pacjenta również o ewentualnym ryzyku, gwarancjach i odpowiedzialności spoczywającej zarówno po stronie lekarza, jak i Pacjenta.

Całe leczenie przebiega według ściśle wypracowanych procedur.

WYWIAD 

Pozwala na uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pacjenta, daje obraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta (ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, wątroby, tarczycy, ewentualnej cukrzycy, osteoporozy czy zaburzeń krzepnięcia).
Istotne są również dane o nawykach higienicznych pacjenta – idealna higiena jamy ustnej ma niebagatelne znaczenie w powodzeniu leczenia.

BADANIE KLINICZNE

Podczas tego nieodzownego elementu  diagnostyki, obejmującego szczególnie dokładnie potencjalne miejsce umieszczenia implantu, lekarz ocenia:

  • tkanki miękkie – stan błony śluzowej (grubość, kolor, ruchomość);
  • uzębienie – próchnica, ruchomość;
  • przyzębie – krwawienie, kieszonki dziąsłowe;
  • stan zgryzu;
  • obszary bezzębne – szerokość i wysokość wyrostków zębodołowych;
  • poziom higieny jamy ustnej – płytka nazębna, kamień i osad nazębny.

RADIOLOGIA

Wśród dostępnych technik obrazowych przydatnych w implantologii niezmiennie bazujemy na zdjęciach pantomograficznych, pozwalających ocenić warunki do planowanej implantacji:

  • ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu – punkt wyjścia w planowaniu leczenia;
  • stanu zębów sąsiadujących z luką;
  • rozmiar i położenie struktur anatomicznych, mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu (dno zatoki szczękowej, jamy nosowej, kanały nerwów).

Tomografia komputerowa wykonywana jest najczęściej przy rozległych zabiegach oraz w przypadkach, kiedy ilość kości jest bardzo mała i musi zostać określona bardzo precyzyjnie.

PLANOWANIE LECZENIA

Po uzyskaniu i przeanalizowaniu niezbędnych danych, chirurg implantolog przedstawia pacjentowi informacje na temat możliwych w danym przypadku rozwiązań leczniczych. Jest to również odpowiedni moment na rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta, zapoznanie się z planem leczenia i podjęciem decyzji o leczeniu.

ZGODA NA ZABIEG

Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent dostaje do podpisania zgodę na zabieg. To swoista umowa między lekarzem a Pacjentem umożliwiająca nie tylko wykonanie zabiegu, ale i świadcząca, że pacjent jest w pełni świadom całej procedury jak i wziętych na siebie obowiązków.

ZABIEG IMPLANTACJI

Po przeprowadzeniu wszelkich potrzebnych badań i omówieniu z Pacjentem przebiegu zabiegu następuje tzw. zabieg implantacji, czyli wszczepienia implantu.

Zabieg polega na wykonaniu otworów w ściśle określonych miejscach kości, następnie w te miejsca wkręcane są implanty, po czym pokrywane dziąsłem dla lepszego gojenia. W zależności od ilości wszczepianych implantów zabieg trwa od pół do dwóch godzin. Wprowadzenie jednego lub kilku implantów w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem bezbolesnym gdyż stosowane jest standardowe znieczulenie miejscowe i nie wymaga od pacjenta przerwy od codziennych obowiązków.

W zależności od sytuacji klinicznej są dwie możliwości przebiegu leczenia implantologicznego. W przypadku zabiegu jednoetapowego wszczepia się implanty stomatologiczne, po czym zakłada się na nie łączniki tymczasowe. W przypadku procedury dwuetapowej wszczepia się implanty, pokrywa je dziąsłem i pozostawia do wygojenia. Łączniki zakłada się dopiero po pewnym czasie. W obu przypadkach zakłada się protezę tymczasową, po czym następuje okres gojenia, wynoszący maksymalnie trzy miesiące w przypadku żuchwy i sześć miesięcy w przypadku szczęki.

ODSŁONIĘCIE IMPLANTU

Po upływie czasu gojenia lekarz odkrywa wierzch implantu, aby na kilkanaście dni zamocować śrubę gojącą, przedłużającą implant do brzegu dziąsła. To jest najbardziej oczekiwany moment wygojenia się śluzówki i wyprofilowania brzegu dziąsłowego w naturalnym kształcie, gdyż kolejne wizyty będą przynosić upragniony efekt pięknego uśmiechu.

ODDANIE UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO

Po ukształtowaniu przez śrubę gojącą dziąsła wokół niej – trwa to ok. 2-3 tygodnie, możemy przystąpić do protetycznej odbudowy zębów na wprowadzonych implantach.Protetyk pobierze wyciski a technik dentystyczny przygotuje koronę, most lub protezę zatrzaskową. Po wykonaniu uzupełnienia protetycznego, protetyk mocuje je do implantów stomatologicznych (czytaj więcej -> protetyka na implantach). Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, mające na celu ocenę funkcjonalności i estetyki.

Różnica pomiędzy własnymi i nowymi zębami jest praktycznie niedostrzegalna.

Czasem lekarz decyduje się na wprowadzeniu implantu bezpośrednio po ekstrakcji, co skraca czas leczenia i korzystnie wpływa na zachowanie tkanki kostnej i dziąsła wokół implantu, co jest szczególne ważne w strefie estetycznej jamy ustnej. Każdorazowo lekarz decyduje o możliwości takiego leczenia.