Czy należy bać się implantów?

Nie, badania wykazują, że:

98,7% ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA IMPLANTÓW KOŃCZY SIĘ POWODZENIEM.

Zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości. Następnie rozpoczyna się okres gojenia – osteointegracji – wytwarzania się trwałego zespolenia miedzy powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. Rutynowo proces ten trwa 3-6 miesięcy, a gdy warunki w jamie ustnej są korzystne zespolenie implantu może nastąpić szybciej. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu leczenia – części protetycznej (patrz -> protetyka na implantach).

IMPLANTOLOGIA WRAZ Z REGENERACJĄ KOŚCI TO PODSTAWOWE ZABIEGI POPRAWIAJĄCE WYGLĄD TWARZY.

Zabieg wszczepienia implantów odtwarza nie tylko brakujące zęby, ale utrzymuje kość w kolejnych latach. Usuwanie zęba zawsze skutkuje zanikiem kości, co odbija się m.in. na estetyce całej twarzy powodując, np. zapadanie się profilu twarzy. Zabieg implantacji należy przeprowadzić w krótkim okresie czasu po usunięciu zębów, zanim kość zacznie zanikać, a sąsiadujące z luką zęby zaczną się przemieszczać.

ASTRA TECH Implant System™  stosowany w klinice Elektoralna został opracowany z uwzględnieniem zasad biologii i biomechaniki. Jest to jeden z niewielu stomatologicznych systemów implantologicznych, opartych na dokładnych badaniach przedklinicznych i klinicznych. Stosowanie ASTRA TECH Implant System™ to skrócenie czasu gojenia, mniej czasu spędzanego w gabinecie przez pacjenta oraz pewność przewidywalnych, trwałych i estetycznych wyników, jakie mogą dać tylko lata badań klinicznych.