Endodoncja

Leczenie kanałowe (endodoncję) stosujemy w przypadku próchnicy powikłanej zapaleniem, martwicą lub zgorzelą (rozpadem) miazgi zębowej.

Niestety, ale bardzo często jest ono ostatnią nadzieją dla naszego zęba. Leczenie endodontyczne polega na usunięciu z komory i kanałów korzeniowych zęba zainfekowanej lub martwej miazgi, mechanicznym poszerzeniu i odkażeniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu specjalnymi materiałami.

Brzmi to w miarę prosto, jednak bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia endodonty, potrzebnego sprzętu oraz kilku innych czynników okazuje się „mission impossible”.

Do naszych endodontów kierowani są Pacjenci z innych placówek celem próby ratowania tych zębów, które bez użycia nowoczesnych technologii skazane byłyby na usunięcie.

W naszym „garażu” w Warszawie trzymamy same mercedesy wśród sprzętów stomatologicznych:

  • nowoczesne narzędzia do opracowania kanałów, ręczne i maszynowe (K3 ENDO, PROFILE, RC PROC, narzędzia ultradźwiękowe);
  • Koferdam – służący do odizolowania śliny;
  • Endometry – RAYPEX 5, ENDOMASTER.
  • systemy do wypełniania jamy zębowej (OBTURA II, SYSTEM B);
  • lupy i mikroskopy endodontyczne: mikroskop CARL ZEISS oraz LEICA – dzięki nim wiele zębów, które musiałyby być usunięte można dziś uratować. Zapewniając uzyskanie powiększonego obrazu z dużą głębią, szerokim polem widzenia i bardzo dobrym oświetleniem badanego obszaru, mikroskop umożliwia obserwowanie detali niewidocznych gołym okiem. Posługiwanie się mikroskopem jest szczególnie pomocne w odnajdywaniu ujść kanałów oraz umiejscawianiu i usuwaniu złamanych narzędzi kanałowych. Dołączona do zestawu kamera video umożliwia transmisję obrazu i dokumentowanie zabiegu. Prawidłowość przeprowadzenia zabiegu można ocenić natychmiast wykonując zdjęcie rentgenowskie na miejscu (na fotelu stomatologicznym) lub w naszej pracowni diagnostyczno-rentgenowskiej.