Splitting

Po utracie bądź ekstrakcji zęba następuje fizjologiczny zanik wyrostka zębodołowego. Wąski wyrostek zębodołowy jest ograniczeniem dla wszczepienia implantu zębowego. Często w takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza regeneracja kostna utraconej tkanki.

W przypadku niezadowalającej szerokości wyrostka kostnego, przy jego dostatecznej wysokości, celem wykonania prawidłowego zabiegu wszczepienia implantu zębowego, należy wykorzystać technikę rozszczepiania kości – splitting.

Rozszczepione blaszki kostne stwarzają przestrzeń, umożliwiającą utworzenie między nimi stabilnego łoża dla implantu. Uzupełnieniem tej metody jest zastosowanie preparatu kościozastępczego w szczelinie rozszczepowej. Bardzo pomocna dla tej metody jest piezochirurgia, gwarantująca atraumatyczny przebieg zabiegu.