Regeneracje kostne z użyciem biomateriałów

CIĄGŁY ROZWÓJ NOWOCZESNEJ IMPLANTOLOGII UMOŻLIWIA WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW NAWET W SYTUACJI, GDY W DANYM MIEJSCU BRAKUJE WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI NATURALNEJ KOŚCI PACJENTA.

Szacuje się, że w około 40% przypadków leczenia implantologicznego konieczne są zabiegi odbudowy i regeneracji kości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu biomateriałów kościozastępczych, umożliwiających odbudowę zanikłej kości.

Sterowana regeneracja kości umożliwia rozrost tkanki kostnej w niezbędnej lokalizacji w celu właściwego umiejscowienia implantu pod względem przyszłej odbudowy protetycznej. Decyzja o zastosowaniu sterowanej regeneracji kostnej podejmowana jest po analizie radiologicznej. Czasami konieczność taka ujawnia się dopiero podczas zabiegu, gdyż rutynowe badanie rtg nie zawsze daje pełny obraz kliniczny pola zabiegowego.

Kiedy dochodzi do zaniku kości:

  • po ekstrakcji zębów – z biegiem lat następuje proces stopniowego zaniku wyrostka kostnego zarówno szczęki, jak i żuchwy (optymalny okres na wszczepienie implantu to 3-6 miesięcy po ekstrakcji zęba);
  • po utracie zęba wskutek paradontozy lub urazu mechanicznego
  • po skomplikowanych i traumatycznych ekstrakcjach, gdy dochodzi do znacznego uszkodzenia tkanek otaczających ząb;
  • w przypadku długookresowego użytkowania  osiadających protez częściowych i całkowitych (wskutek nacisku protezy przez dziąsło na kość, powodując jej zanik).

We wszystkich powyższych przypadkach niezbędna jest odbudowa kości, celem uzyskania satysfakcjonującego efektu funkcjonalnego i estetycznego.

Sterowaną regenerację kostną przeprowadza się przeważnie łącznie z zabiegiem implantacji. Czasami przy bardzo dużych ubytkach kostnych i braku potencjalnej stabilizacji odbudowę kostną wykonuję się jako osobny zabieg, a implanty wszczepia się dopiero po wytworzeniu się tkanki kostnej – zwykle po 6-8 miesiącach.

Sam zabieg polega na umieszczeniu biomateriału w miejscu planowanej odbudowy kostnej i odpowiednie jego ukształtowanie. Całość przykrywa się zaporową błoną kolagenową i zaszywa. Zastosowanie resorbowalnej kolagenowej błony zaporowej zapobiega wrastaniu komórek nabłonka do biomateriału i umożliwia rozrost tkanki kostnej.

W  klinice ELEKTORALNA stosujemy wyłącznie skuteczne i sprawdzone w wielu badaniach klinicznych biomateriały (Bio-Oss, Endobon) i membrany (Bio-Gide, Osseo-Guard), które gwarantują bardzo wysoki odsetek powodzenia i trwałości wykonywanych zabiegów.