Plastyka wyrostka zębodołowego

Jest to zabieg chirurgiczny, polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji lub utracie zęba przy użyciu materiału kościozastępczego. Ma on na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości.Najczęściej wykonuje się go przed planowanym leczeniem protetycznymi uzupełnieniami ruchomymi celem wygładzenia nierówności kostnych, bez czego właściwe dopasowanie protezy stałoby się niemożliwe, a jej użytkowanie niekomfortowe dla Pacjenta.