Plastyka połączeń ustno-zatokowych

Czasami ekstrakcja zębów górnych tylnych powoduje powstanie połączenia miedzy jama ustną a zatoką szczękową. Powodem tego stanu   jest   fakt, iż wierzchołki korzeni tych zębów tkwią w świetle zatoki szczękowej. W przypadku stwierdzenia połączenia ustno-zatokowego wskazane jest wykonanie pantomogramu i/lub zdjęcia zatok obocznych nosa. Następnie należy wykluczyć obecność stanu zapalnego w zatokach szczękowych, torbieli, lub innego materiału Jeżeli powyższe nie zostaną stwierdzone, należy wykonać plastykę połączenia ustno-zatokowego poprzez usunięcie dziąsła i przesunięciu go w taki sposób, aby zamknąć otwór do zatoki powstały po ekstrakcji zęba.Rana zostaje zaopatrzona szwami na kilkanaście dni. W tym czasie pacjenta obowiązuje ścisłe przestrzeganie wskazań i kontrola radiologiczna zatok przez kilka tygodni po zabiegu.