Ekstrakcja zęba

Ząb zatrzymany jest to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w jamie ustnej lub widoczny częściowo). Przyczyną tego stanu może być np. blokowanie przez inne zęby, czy nieprawidłowy kierunek wzrostu. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż „zwykła ekstrakcja”.

Dzięki umiejętnościom naszych specjalistów oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, jak np. Piezosurgery, chirurgiczne usuniecie zęba zatrzymanego nie stanowi dla Pacjenta większej uciążliwości i odznacza się szybszym procesem gojenia.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych są przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne o znacznym zakresie, jak również ucisk na zęby sąsiednie, powodujący możliwość resorpcji ich korzeni, a także stany zapalne i dolegliwości bólowe.

Należy jednak pamiętać, że zabieg usunięcia zęba zatrzymanego jest procedurą trudną, zawsze obarczoną większą ilością możliwych powikłań, ze względu na nietypowe usytuowanie zęba, oraz mogące wystąpić nieprzewidziane trudności w trakcie trwania zabiegu.

Ekstrakcja zęba jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium (kleszczy, dźwigni itp.).

Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu, przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego (patrz -> u nas nie boli). Każda ekstrakcja zęba powinna zostać przeprowadzona w sposób atraumatyczny, tzn. tak aby usunięcie zęba powodowało jak najmniejszy uraz tkanek otaczających, zarówno twardych (kość), jak i miękkich (dziąsło). Umiejętności lekarza i współpraca ze strony pacjenta umożliwiają prawidłowe wykonanie zabiegu i zapobiegają wystąpieniu powikłań.

Najważniejszymi wskazaniami do wykonania ekstrakcji to przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, głębokie złamania zębów, jak również zaawansowane stadium paradontozy.

Należy jednak pamiętać, że ekstrakcja zęba jest OSTATECZNOŚCIĄ!  W Elektoralna Dental Clinic dokładamy wszelkich starań, aby do tego nie dopuścić, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie stomatologii.

ZALECENIA PO EKSTRAKCJI ZĘBA

Bezpośrednio po dokonanym zabiegu wyrwania zęba należy bezwzględnie przestrzegać czystości. Celem ograniczenia krwawienia należy przez określony okres czasu, najczęściej od 30 do 45 minut zagryźć kawałek sterylnej gazy. Poza tym w ciągu 24 godzin po dokonanej ekstrakcji nie wolno palić. W tym czasie należy unikać intensywnego przepłukiwania jamyustnej, oraz czyszczenia zębów w pobliżu wyrwanego zęba. Nie należy również pić gorących płynów.