Proteza na implantach cena idzie w parze z jakością

Proteza na implantach cena idzie w parze z jakością

Implanty stomatologiczne stały się niezwykle popularne i widzimy wzrost z miesiąca na miesiąc pacjentów pytających o ten rodzaj leczenia stomatologicznego. Implanty są to śrubki wprowadzone w kość i służą jako korzeń zęba. Po zwieńczeniu koroną dentystyczną nie tylko wyglądają wyjątkowo naturalnie, ale również są odczuwane i zachowują się bardzo podobnie jak zęby naturalne.

Implanty zębów są lepsze od tradycyjnych protez akrylowych

Choć większość osób wie o implantach stomatologicznych i ich zastosowaniu w celu uzupełnienia brakujących zębów, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą one również służyć do podtrzymywania protez. Każdy, kto nosi protezy, wie, że utrzymanie ich w ustach i zapobieganie zsuwaniu się może być prawdziwym wyzwaniem. Gdy tak się dzieje, może to powodować uczucie ogromnego bólu w ustach, a także wpływać na mówienie i jedzenie. Jest to również dość żenujące, jeśli proteza przemieszcza się, gdy osoba jest w miejscach publicznych. Często ten fakt może sprawić, że osoba czuje się wykluczona społecznie i odsuwa się od życia towarzyskiego.

Jest na to ratunek – proteza mocowana

Na szczęście Twój dentysta w może zaoferować rozwiązanie w postaci protez wspartych na implantach. Tylko cztery implanty mogą być umieszczone w szczęce w strategicznych miejscach, aby mocno zakotwiczyć protezy w ustach. Podczas zabiegu implanty są umieszczane w kości szczęki lub żuchwy, a następnie, są one pozostawione celem gojenia i łączenia się z otaczającą kością, aby utworzyć trwałe mocowani. Specjalne łączniki służą następnie do przymocowania protez do implantów, a użytkownik może je po prostu zdjąć, aby je oczyścić, a następnie umieścić z powrotem na swoim miejscu. Mocowanie to jest podobne do zatrzasków.

Zalety protez opartych na implantach są liczne i obejmują;

Stabilność

Ponieważ implanty są osadzone w kości, aby wspierać protezy, pozostają one stabilne i bezpieczne.

Lepsza funkcjonalność

Po umieszczeniu protez zabezpieczonych implantami pacjenci mogą mówić, gryźć i żuć o wiele łatwiej niż w przypadku konwencjonalnych protez. Mocne i bezpieczne protezy mogą wytrzymać znacznie większą siłę gryzienia, a ich użytkownicy przekonują się, że mogą stosować szerszą dietę bez ograniczania się do miękkich pokarmów.

Zatrzymuje zanik kości

Implanty zębowe stomatologiczne powstrzymują utratę kości, która występuje w przypadku braku zębów, ponieważ stymulują dziąsła w taki sam sposób jak korzenie zębów. Oznacza to, że szczęka nie zaczyna zmieniać kształtu tak szybko, jak w przypadku braków zębów, co jest najczęściej przyczyną obluzowywania się protez.

Wszczepienie implantu – jak to działa?

Od czterech do sześciu śrub jest umieszczanych wewnątrz kości. Po zabiegu jest czas na zagojenie się i wzrost kości. Po zagojeniu kość szczęki całkowicie zakotwicza tytanowe implanty. Do implantów mocowany jest nowy zestaw protez, często nazywa się je protezami zatrzaskowymi.

Proces leczenia za pomocą protezy opartej na implantach

Proces ten jest dość długi i może trwać od 8 tygodni do 8 miesięcy. Czas ten zależy od tempa gojenia się kości. Na początku dentysta usuwa zęby, które nie rokują. Brakujące zęby zostaną zastąpione protezami opartymi na implantach. W kolejnym kroku chirurg odsłania kość szczęki i wierci kilka otworów. W każdym z nich umieszcza się tytanową śrubę. Na szczycie implantu znajduje się trzpień, który utrzymuje protezę na miejscu. Po tygodniu obrzęk ustępuje i rozpoczyna się proces gojenia.

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane w regularnych odstępach czasu pokazują wzrost nowej tkanki kostnej wokół implantu. W odpowiednim czasie dentysta dokona pomiarów szczęki. Pobierany jest wycisk lub skan. Na tej podstawie wykonuje się protezę, która opiera się na implantach.

Zalety protez opartych na implantach

Nie są bardzo drogie w porównaniu ze stałymi uzupełnieniami typu most na implantach

Nie mają haczyków.

Zatrzaskiwanie jest bezbolesne

Szczęka absorbuje siłę wywieraną przez żucie, a nie dziąsła, co spowalnia zanik kości

Protezy oparte na implantach dają naturalne odczucia

Procedura zachowuje tkanki dziąseł i kości w jak największym stopniu.

Czym różnią się protezy zębowe oparte na implantach? Ile wszczepienie jednego implantu trwa?

W odróżnieniu od tradycyjnych protez, które po prostu opierają się na dziąsłach, proteza oparta na implantach jest bezpiecznie przymocowana do kilku implantów stomatologicznych (zazwyczaj czterech) osadzonych w kości. Montaż protezy opartej na implantach przebiega zazwyczaj w dwóch etapach. W pierwszym etapie implanty umieszcza się chirurgicznie, a po wygojeniu miejsc wszczepienia odsłania się górną część implantów w celu zamocowania protezy. Wykorzystywane są śruby gojące.

Korzyści wynikające z zastosowania protez opartych na implantach – wszczepienie implantów

Pacjenci, którzy wybierają protezy wsparte na implantach zamiast konwencjonalnych, są bardziej pewni siebie podczas rozmowy, śmiechu i jedzenia w miejscach publicznych. Protezy wsparte na implantach są również wygodniejsze, ponieważ ściśle przylegają do dziąseł i są odczuwane jak naturalne zęby, co eliminuje podrażnienia tkanki dziąseł i odleżyny. Co najlepsze, implanty stomatologiczne mają wyjątkową zdolność łączenia się z żywą kością, dlatego chronią kości szczęki przed zniszczeniem i sprzyjają wzrostowi nowej kości.

Co to są protezy utrzymywane przez implanty?

Protezy utrzymywane przez implanty są utrzymywane w miejscu przez implanty stomatologiczne. Ponieważ protezy są mocowane przez implanty, działają lepiej niż konwencjonalne protezy i są bardziej stabilne. Implanty to tytanowe śruby umieszczane w kości, które pomagają ustabilizować i zabezpieczyć protezy. Następnie do implantów mocuje się protezy. Zazwyczaj do ustabilizowania pojedynczej protezy w każdej szczęce potrzeba od 2 do 4 implantów. W zależności od celów leczenia i budżetu można zastosować więcej implantów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności.

Proces uzyskiwania protezy opartej na implantach

Wstępna konsultacja

Podczas wstępnej konsultacji dentysta zapozna się z przypadkiem pacjenta, sprawdzając jego historię medyczną i stomatologiczną. Wykona cyfrowe zdjęcia rentgenowskie i ewentualnie tomografię komputerową. Na koniec pobierane są wyciski. Pomaga to lekarzowi ocenić jakość i ilość kości oraz określić najlepsze miejsce do umieszczenia implantów. W celu wykonania tymczasowych protez zębowych mogą zostać pobrane dodatkowe wyciski.

Pierwsza operacja

W tym miejscu wykonuje się nacięcie w dziąśle, co umożliwia wywiercenie otworu w kości szczęki i umieszczenie implantu. Proces ten jest powtarzany z dodatkowymi implantami. Nacięcia są zaszywane, a tymczasowa proteza jest umieszczana bez mocowania na implantach, tak aby nie wywierać na nie bezpośredniego nacisku. Protezę można ponownie podścielić miękkim materiałem w celu odciążenia oraz poprawy komfortu i stabilności. Drugi zabieg przeprowadza się zwykle 4 do 6 miesięcy później, co daje czas na prawidłowe zespolenie kości i implantów zębowych (osseointegracja).

Druga operacja

Twój dentysta wykona zdjęcie rentgenowskie, aby upewnić się, że implanty zrosły się z kością szczęki. Podczas drugiego zabiegu wykonuje się małe nacięcie w tkance dziąsła, aby odsłonić górną część implantów. Następnie na każdy implant nakłada się okrągły metalowy element, śrubą gojącą, aby ułatwić gojenie się tkanki dziąsła wokół niego. Po 14 dniach zastępuje się je zwykłymi łącznikami. Lekarz stomatolog pobierze wyciski w celu wykonania protezy stałej.

Przymierzanie i zakładanie

Podczas tego procesu na łącznikach implantów zostaną umieszczone tytanowe łączniki. Dentysta przymierza próbną protezę. Jeśli nie ma potrzeby dokonywania dalszych poprawek, zostanie ona zwrócona do laboratorium w celu opracowania i wykonania ostatecznej protezy. Po zakończeniu prac nowe protezy zostaną zamocowane na łącznikach implantów.

Osseointegracja

Osseointegracja to proces zrastania się kości i implantów, który staje się odpowiednio stabilny, aby utrzymać protezy lub inne uzupełnienia protetyczne. Gojenie się implantów w górnej szczęce trwa zazwyczaj od 5 do 6 miesięcy, natomiast implanty w dolnej szczęce osseointegrują się zazwyczaj w ciągu 4 do 6 miesięcy.