Fundacja

Fundacja Wiewiórki Julii
ul. Elektoralna 28
00-892 Warszawa

KRS 0000241384
58 1020 1156 0000 7502 0114 9053
PKO BP Oddział 12 w Warszawie

Fundacja Wiewiórki Julii to najprężniej rozwijająca się Fundacja w Polsce.

Szanowni Państwo,

Pomysł na założenie fundacji zawsze był mi bliski. 32 lata temu przyjechałam do Polski, kontynuując rozpoczętą tuż po studiach praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii. Zajmowałam się leczeniem dzieci i dorosłych. U tych pierwszych wręcz intuicyjnie wyczuwałam potrzeby, a także lęki i obawy przed wizytą w gabinecie. Pierwszy mały pacjent, który wymagał bezpłatnej, kompleksowej opieki stomatologicznej był dzieckiem chorym, którego rodzicie nie mieli środków na sfinansowanie leczenia. Następnie pojawiły się inne dzieci potrzebujące pomocy, m.in. podopieczni z domów dziecka. Prośby o diagnostykę i bezpłatne leczenie posypały się już wtedy lawinowo. W 2005 roku moja córka dr Emma Kiworkowa, prywatnie matka dwóch córek, zaproponowała założenie Fundacji Villa Nova Dzieciom (od nazwy kliniki stomatologicznej Villa Nova Dental Clinic) i jej współprowadzenie. Swoje wsparcie zaoferowali nasi pracownicy – lekarze, asystenci, a nawet stażyści. Pod szyldem Villa Nova Dental Clinic udało się nam w pełni wyleczyć ponad 200 dzieci. Bezpłatną diagnostykę przeprowadziliśmy dla ponad 1000 maluchów. To jednak była nadal kropla w morzu potrzeb. Trudnych przypadków dzieci z próchnicą zębów mlecznych, a nawet stałych było coraz więcej.

Leczenie dzieci dorywczo w klinice, wyjazdy w ramach akcji prozdrowotnych nie wystarczą. 2012 to przełom w krótkiej historii Fundacji. Rok Janusza Korczaka stał się dla mnie doskonałą okazją do zrealizowania projektu, o jakim w Polsce się dotąd tylko mówiło – projektu na skalę krajową, projektu obwoźnej opieki medycznej – „Dentobus”. W dniu matki, 26 maja 2012 roku, Fundacja zmieniała nazwę oraz logo – od tego dnia jesteśmy Fundacją Wiewiórki Julii. Zmiana ta związana była z poszerzeniem skali działań Fundacji – m.in. o projekt dentobus. Zanim ten zostanie zrealizowany, sztab stomatologów z Elektoralna Dental Clinic oraz Villa Nova Dental Clinic zrealizuje akcję badań stomatologicznych na terenie całego kraju. Od października 2012 roku jeździmy po Polsce, aby diagnozować i przygotować harmonogram badań najmłodszych dla projektu dentobus. Obecnie pozyskujemy środki na zakup i wyposażenie mobilnego autobusu. Chcemy z nim ruszyć w Polskę B, C, D, a nawet Z – tam, gdzie nie ma gabinetów stomatologicznych, rodzice nie mają pieniędzy na wizyty, do dzieci, które tej pomocy potrzebują najbardziej.

Wiele osób wróżyło mi totalną klęskę i choć początki nie były łatwe, dziś mogę powiedzieć, że czuję się spełniona, a Polska to mój prawdziwy dom. Polacy okazali się fantastycznym narodem. Na swojej drodze spotkałam wiele życzliwych osób. Bez nich nie poradziłabym sobie. Zaciągnęłam dług, który czas spłacić. Dentobus to moje marzenie, z każdym dniem coraz bardziej realne.

dr Dżulietta Kiworkowa
Prezes Fundacji Wiewórki Julii

Misja Fundacji:

Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja użytku publicznego w kraju, której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej, w szczególności:

– dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;

– dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;

a także

– regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym;

– pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży – w tym „Dentobus” oraz akcje „Tramwaje Zdrowego Uśmiechu”, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Wiewiórki Julii realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

– leczenia dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i niepełnosprawnych;

– prowadzenia poradni stomatologicznej i medycznej;

– tworzenia programów i badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej i medycznej;

– finansowania leczenia stomatologicznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;

– skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;

– współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym;

– działalności edukacyjnej w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.

Ostatnie lata były dla Fundacji czasem pełnym ciężkiej pracy i wielu osiągnięć. W ramach projektu „Podróże Julii” odwiedziliśmy ponad 765 szkół i przedszkoli, przebadaliśmy blisko 35 000 dzieci, przeszkoliliśmy prawie 45 000 dzieci. . Uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach plenerowych oraz akcjach mających na celu promocję zdrowia, prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych nastawionych przede wszystkim na dzieci oraz osoby starsze.

Nasza działalność sięga poza granice Polski. Dzięki Fundacji ponad 100 wychowanków domu dziecka w Erewaniu w Armenii ma zapewnioną profesjonalną, kompleksową opiekę stomatologiczną oraz w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny.

Fundacja wspiera podopiecznych kliniki Budzik. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny.